МОНГОЛ УЛС, КАНАД УЛС ХООРОНД БАЙГУУЛСАН
ХОЁР ТАЛЫН ЭРХ ЗҮЙН БАРИМ БИЧИГ

LIST OF BILATERAL AGREEMENTS
BETWEEN MONGOLIA AND CANADA

No

Баримт бичгийн нэр

Title

Огноо

Date

1

-Монгол Улс, Канад Улсын Засгийн газар хоорондын Худалдаа, арилжааны тухай Хэлэлцээр

-Agreement on Trade and Commerce between the Government of Mongolia and the Government of Canada

 

1994.06.08

June 08, 1994

2

-Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн газар хооронд Монгол-Канадын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх талаар солилцох захидал  

-Exchange of Letters on Canada-Mongolia development cooperation between the Government of Mongolia and the Government of  Canada

 

1998.02.10

 

February 10, 1998

3

-Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай Тунхаглал

-Declaration on Friendship and Cooperation between the Government of Mongolia and the Government of Canada

1998.09.29

September 29, 1998

4

-Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Конвенци

-Convention between Mongolia and Canada on Avoidance of double taxation and prevention from fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

 

2002.05.27

 

May 27, 2002

5

-Монгол Улсын ХХААЯ, Канад Улсын хөдөө аж ахуйн департаментын хооронд хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлэх хөтөлбөр болон төслүүд

-Programs and projects on agriculture between the Ministry of Food and Agriculture of of Mongolia and the Department of Agriculture of Canada

 

2002.11.25

 

November 25, 2002

6

-Сэлэнгэ аймаг, Саскачеван мужийн хоорондын эдийн засаг, техникын хамтын ажиллагааны Эрмэлзэх бичиг

-Letter of Intent on Economic and Technical cooperation between Selenge province and province of Saskatchewan

 

2002.11.27

November 27, 2002

7

-Ялтан шилжүүлэх тухай Хэлэлцээр

Treaty on Transfer of Offenders between the Government of Canada and the Government of Mongolia

2004.10.20

October 20, 2004

8

-Монголын ХХААЯ, Канадын Хүнсний Хяналтын Алба хоорондын хамтран ажиллах тухай баримт бичиг

-Letter of cooperation between the Ministry of Food and Agriculture of Mongolia and Canadian Food Inspection Agency

 

2004.10.20

October 20, 2004

9

-Тогтвортой хөгжиж буй хотуудын санаачилга хөтөлбөрийн хамтын ажиллагааны тухай Харилцан ойлголцох Санамж бичиг

-Memorandum of Understanding on Sustainable Cities Initiative Cooperation between the Municipality of Ulaanbaatar, Mongolia and the Department of Industry of Canada

 

2004.10.20

 

October 20, 2004

10

-Цэргийн салбарт хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг

-Memorandum of Understanding on cooperation in Defense sector between the Government of Canada and the Government of Mongolia

2004.10.20

 

October 20, 2004

11

-Өргөн хүрээнд түншлэх тухай Хамтарсан мэдэгдэл

-Joint Statement on Expanded partnership between Mongolia and Canada

2004.10.20

October 20, 2004

12

-Монгол Улсын Үйлдвэр, худалдааны яам болон Канадын худалдааны бодлого, эрх зүйн төв хооронд хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг

-Memorandum of Understanding on Сooperation between the Ministry of Industry and Trade of Mongolia (MIT) and Centre for Trade Policy and Law of Canada

 

2006.11.03

 

November 03, 2006

13

-АМГТХЭГ ба Кингстон хотын Хатан хааны нэрэмжит Их сургуулийн хооронд геологи, уул уурхайн салбарт сургалт судалгаа шинжилгээний талаар хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын Санамж бичиг

-Memorandum of Understanding between the Mineral Resources and Petroleum Authority of Mongolia and Queen`s University at Kingston, Canada on Collaborative Training and Research in Geology and Mining

 

2007.07.28

 

July 28, 2007

14

-ХХААХҮЯ, Канад Улсын Хөдөө аж ахуй, хүнсний яам хооронд Хөдөө аж ахуйн салбарт мэдээлэл, технологи, худалдааны солилцоог дэмжих, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

-Memorandum of Understanding between the Ministry of Food, Agriculture and Light Industry of Mongolia and the Department of Agriculture and Agri-Food of Canada on Cooperation in the Field of Agriculture and Allied Sectors\

 

2010.09.28

 

September 28, 2010

15

-Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл, Канад Улсын Төрийн албаны комисс хооронд Төрийн албаны өөрчлөлт шинэчлэлтийн туршлага, мэдээлэл харилцан солилцох тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

-Memorandum of Understanding between the Civil Service Council of Mongolia and the Public Service Commission of Canada on Cooperation

2010.09.28

 

September 28, 2010

16

-Монгол Улсын Стандартчилал, хэмжил зүйн газар, Канад Улсын Стандартын байгууллага хооронд Стандартчилалын мэдээлэл, туршлага солилцох салбарт хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

-Memorandum of Understanding between the Mongolian Agency for Standardization and Metrology and the Standards Council of Canada on Cooperation

2010.09.28

 

September 28, 2010

17

-ЗТБХБЯ, Канадын Бритиш Колумб мужийн Ойн шинэчлэл, хөрөнгө оруулалтын агентлаг хоорондын хамтын ажиллагааны тухай санамж бичиг

-Memorandum of Cooperation between the Ministry of Roads, Transportation, Construction and Urban Development of Mongolia and the Forestry Innovation and Investment of British Columbia on Cooperation

2010.09.28

 

September 28, 2010

18

-ЗТБХБЯ, Бритиш Колумбийн Технологийн дээд сургуулийн Барилга, хүрээлэн буй орчны сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны тухай санамж бичиг

-Memorandum of Understanding between the Ministry of Roads, Transportation, Construction and Urban Development of Mongolia and the School of Construction and the Environment of the British Columbia Institute of Technology on Cooperation

2010.09.28

 

September 28, 2010

19

-Батлан хамгаалахын салбарт хамтран ажиллах, айлчлал солилцооны тухай Монгол Улсын Батлан хамгаалах яам, Канад Улсын Үндэсний Батлан хамгаалах яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

-Memorandum of Understanding between Ministry of Defence of Mongolia and Ministry of National Defence of Canada on cooperation in the field of defence and exchange of bilateral visits.

2012.03.26

 

March 26, 2012

20

-БСШУЯ, Бритиш Колумбийн Их сургууль хамтын ажиллагааны Санамж бичиг

-Memorandum of Cooperation between the Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia and the University of British Columbia

2013.05.31

 

May 31, 2013

21

-Монгол Улсын Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам болон Канадын Арилжааны корпораци хооронд Хөдөөгийн малчдын амьдралын түвшинг дээшлүүлэхэд хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

-Memorandum of Understanding on cooperation between the Ministry of Industry and Agriculture and Trade Corporation of Canada

2013.10.25

 

October 25, 2013

22

-Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн Их сургууль болон Канадын Саскачеваны Их сургуулийн хоорондын Харилцан ойлголцлын санамж бичиг

-Memorandum of Understanding between Mongolian State University of Agriculture and University of Saskatchewan

2013.10.25

October 25, 2013