Communities by Cities

 • Ванкувер хотын Монголчуудын Холбоо 
  Ерөнхийлөгч нь: Б. Болд 
  Хаяг: Unit 501 , 588 Brougthon street,Vancouver,BC
  V60 3EE3 
  e-mail : batsukh.bold@gmail.com 
  Утас: 1-778-628-6067

 

 • Калгари хотын Монголчуудын Холбоо,

        Канад Монголын соёл, боловсролын Нийгэмлэгийн тэргүүн Б.Баттулга

 • Саскатүүн хотын Монголчуудын Холбоо
  Ерөнхийлөгч нь : А. Батбаяр
  403 Veltkant present Saskatoon, S17 02S 
  e-mail: bataa0525@yahoo.com
  Утас: 1-306-975-0270

 

 • Монреаль хотын Монголчуудын Холбоо 

  Ерөнхийлөгч нь : Т. Гантулга
  e-mail: gantulgat@yahoo.com
  Утас: 1-514-449-3358

 

 • Монгол-Канадын Боловсрол, Соёлын төв 
  Захирал Б.Золзаяа 
  Хаяг: 102-2450 Chemin Athlone , Mont Royal, QC H3R3H6
  Утас: 1-514-699-9192

 

 • Торонто хотын Монголчуудын Холбоо
 • Ерөнхийлөгч нь: С.Болор
  Executive Director/ Гүйцэтгэх захирал: of Canada Mongolia Chamber of ommerce
  E-mail/ Е-майл: sambuubolor@gmail.com
  Cell/ Утас:: 1-647-447-0214"

 

 • Эдмонтон хотын Монголчуудын Холбоо
  Ерөнхийлөгч: Г. Баатарцогт
  2082992 A avenue8 P5A3Z1
  e-mail: btsogt@hotmail.com
  Утас:1-780-200-6202