Монгол Улс, Канад Улсын хооронд байгуулсан хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд

д/д

Нэр

Байгуулсан огноо

1.

Монгол Улс, Канад Улсын Засгийн газар хоорондын Худалдаа, арилжааны тухай Хэлэлцээр

1994-06-08

2.

Монгол-Канадын хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай Тунхаглал

1998-02-10

3.

Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай Тунхаглал

1998-09-29

4.

Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ноогдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Конвенци

2002-05-27

5.

Монгол Улсын ХХААЯ, Канад Улсын хөдөө аж ахуйн департаментын хооронд хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэгжүүлэх хөтөлбөр болон төслүүд

2002-11-25

6.

Сэлэнгэ аймаг, Саскатчеван мужийн хоорондын хамтын ажиллагааны Эрмэлзэх бичиг

2002-11-27

7.

Ялтан шилжүүлэх тухай Хэлэлцээр

2004-10-20

8.

Монголын ХХААЯ, Канадын Хүнсний хяналтын алба хоорондын хамтран ажиллах тухай баримт бичиг

2004-10-20

9.

Тогтвортой хөгжиж буй хотуудын санаачилга хөтөлбөрийн хамтын ажиллагааны тухай Харилцан ойлголцох Санамж бичиг

2004-10-20

10.

Цэргийн салбарт хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг

2004-10-20

11.

Өргөн хүрээнд түншлэх тухай Хамтарсан мэдэгдэл

2004-10-20

12.

Монгол Улсын ҮХЯ, Канадын Худалдааны бодлого, хуулийн Төвийн хамтын ажиллагааны тухай Харилцан ойлголцох Санамж бичиг

2006-11-03

13.

АМГТХЭГ ба Кингстон хотын Хатан Хааны нэрэмжит Их сургуулийн  хооронд геологи, уул уурхайн салбарт сургалт судалгаа шинжилгээний талаар хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын Санамж бичиг

2007-07-28

14.

Модон каркастай барилгын нормыг нэвтрүүлэх тухай ЗТБХБЯ, Бритиш Колумбын Ойн шинэчлэл, хөрөнгө оруулалтын агентлаг хоорондын Санамж бичиг

2009-02-14

15.

ХХААХҮЯ, Канадын Экспортыг дэмжих байгууллагын хоорондын Хамтын ажиллагааны Санамж бичиг

2009-06-15

16.

ЭБЭХЯ, Канадын Байгалийн нөөцийн Департамент хооронд Хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг

2010-03-08

17.

ХХААХҮЯ, Канадын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам хооронд Хөдөө аж ахуй болон холбогдох салбаруудад хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын Санамж бичиг

2010-09-28

18.

СХЗГ, Канадын Стандартчиллын зөвлөл хоорондын Харилцан ойлголцлын Санамж бичиг

2010-09-28

19.

ТАЗ, Канад Улсын Төрийн албаны комисс хооронд хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын Санамж бичиг

2010-09-28

20.

БСШУЯ, Бритиш Колумбийн Их сургууль хамтын ажиллагааны Санамж бичиг

2012-03-26

21.

Үйлвэр, хөдөө аж ахуйн яам болон Канадын Арилжааны корпораци хоорондын Санамж бичиг

2013-10-25

22.

Монгол Улсын Хөдөө аж ахуйн их сургууль болон Канадын Саскачеваны их сургууль хоорондын Санамж бичиг

2013-10-25

23.

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай  Монгол Улс, Канад Улс хоорондын Хэлэлцээр

2016-09-08

24.

Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Бритиш Колумбын Их сургууль хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг

2017-11-02