Монголчуудын холбоод


 • Ванкувер хотын Монголчуудын Холбоо 
  Ерөнхийлөгч нь: Б.Мөнх-Оргил
  e-mail : BCMongolian@gmail.com 
  Утас: 604-790-2098

 • Калгари хотын Монголчуудын Холбоо,
 • Канад Монголын соёл, боловсролын Нийгэмлэгийн тэргүүн Б.Баттулга

 • Саскатүүн хотын Монголчуудын Холбоо
  Ерөнхийлөгч нь : А. Батбаяр
  403 Veltkant present Saskatoon, S17 02S 
  e-mail: bataa0525@yahoo.com
  Утас: 1-306-975-0270

 • Монреаль хотын Монголчуудын Холбоо 
  Ерөнхийлөгч нь : Т. Гантулга
  e-mail: gantulgat@yahoo.com
  Утас: 1-514-449-3358

 • Монгол-Канадын Боловсрол,Соёлын төв 
  Захирал Б.Золзаяа 
  Хаяг: 102-2450 Chemin Athlone , Mont Royal, QC H3R3H6
  Утас: 1-514-699-9192


 • Эдмонтон хотын Монголчуудын Холбоо
  Ерөнхийлөгч: Г. Баатарцогт
  2082992 A avenue8 P5A3Z1
  e-mail: btsogt@hotmail.com
  Утас:1-780-200-6202