Тодорхойлолт авах

2022-10-19


ЭСЯ Канад Улсад түр болон байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэдийн хүсэлтийн дагуу тодорхойлт хийж өгч болно.

1. ЭСЯ-аар тодорхойлт хийлгэхдээ зохих шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө,

2. Үйлчилгээний хураамж.