Монгол Улсын нэгдэж орсон олон талт олон улсын гэрээ

2023-04-12


 

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДЭЖ ОРСОН ОЛОН УЛСЫН ОЛОН ТАЛТ ГЭРЭЭ  

1. НҮБ, ТҮҮНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН БОЛОН БУСАД

 

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ

 
 

Charter of the United Nations and Statutes of UN Specialized and Other International Organizations

 
   

1

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрэм (мөн түүний хавсралт болох Олон улсын шүүхийн дүрэм)

 

Charter of United Nations and Statute of the International Court of Justice

 

2

НҮБ-ын дүрмийн 109 дүгээр зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendment to Article 109 of the Charter of the United Nations, adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 2101 (XX)

 

3

НҮБ-ын Дүрмийн 61 дүгээр зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendment to Article 61 of the Charter of the United Nations, adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 2847 (XXVI)

 

4

НҮБ-ын дүрмийн 23,27,61 дүгээр зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendments to Articles 23, 27 and 61 of the Charter of the United Nations

 

5

НҮБ-ын эрх ямба, дархан эрхийн тухай Конвенц

 

Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations

 

6

НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагын эрх, дархын  тухай конвенц

 

Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies

 

7

НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллагын дүрэм

 

Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

 

8

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрэм

 

World Health Organization Constitution

 

9

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 7 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendment to article 7 of the Constitution of the World Health Organization

 

10

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization

 

11

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 34, 55 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendments to articles 34 and 55 of the Constitution of the World Health Organization

 

12

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization

 

13

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дүрмийн 24, 25 дугаар зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendments to articles 24 and 25 of the Constitution of the World Health Organization

 

14

Дэлхийн цаг уурын байгууллагын дүрэм

 

World Meteorological Organization Convention

 

15

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дүрэм

 

Charter of International Labour organization

 

16

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

 

Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organization

 

17

Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрэм

 

Constitution of the Universal Postal Union

 

18

Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрмийн 7 дугаар нэмэлт протокол

 

7th optional protocol to constitution of Universal Postal Union

 

19

Шуудангийн санхүүгийн үйлчилгээний хэлэлцээр

 

Postal Financial Services Agreement

 

20

Атомын эрчим хүчний олон улсын агентлагийн дүрэм

 

Charter of International Atomic Energy Agency

 

21

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын дүрэм

 

Charter of the United National Food and Agriculture Organization

 

22

Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын дүрэм

 

Constitution of the World Intellectual Property Organization [WIPO]

 

23

НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллагын дүрэм

 

Constitution of the United Nations Industrial Development Organization

 

24

Олон улсын цахилгаан холбооны дүрэм болон конвенц

 

Charter of the International Telecommunication Union

 

25

Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллагын дүрэм

 

Charter of the International Civil Aviation Organization

 

26

Дэлхийн жуулчны байгууллагын дүрэм

 

Charter of the World Tourism Organization (WTO)

 

27

Олон улсын валютын сангийн дүрэм

 

Charter of the International Monetary Fund

 

28

Олон улсын валютын сангийн ерөнхий хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

The Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board

 

29

Олон улсын шинэчлэл, хөгжлийн банк /Дэлхийн банк/-ны дүрэм

 

Charter of the International Bank  for Reconstruction and Development /World bank/

 

30

Ази, Номхон далайн орнуудын цахилгаан холбооны байгууллагын дүрэм

 

Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity

 

31

Ази, Номхон далайн орнуудын цахилгаан холбооны дүрмийн 3 /5/ болон 9 /8/ зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendments to articles 3 (5) and 9 (8) of the Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity

 

32

Дэлхийн эрчим хүчний зөвлөлийн дүрэм

 

The World Energy Council

 

33

Олон улсын хөдөө аж ахуйн санг байгуулах тухай хэлэлцээр

 

Agreement establishing the international fund for Agricultural Development

 

34

Олон улсын вакцины институтийг байгуулах тухай хэлэлцээр

 

Agreement on the establishment of the International Vaccine Institute

 

35

Эрчим хүчийг зохицуулдаг бүс нутгийн нийгэмлэг

 

Energy Regulators Regional Association

 

36

НҮБ-ын болон түүнтэй хамтран ажиллагсдын аюулгүй байдлын тухай конвенц

 

Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel

 

37

Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын дүрмийн 1984 онд Гамбург, 1989 онд Вашингтон, 1994 онд Сөүл, 1999 онд Бээжин хотноо хуралдсан Дэлхийн шуудан холбооны байгууллагын Бүрэн эрхт төлөөлөгчдийн ээлжит хурлаар батлагдсан Протокол

 

Additional Protocols to the Constitution of the Universal Postal Union  (as amended by the 1969 Tokyo, 1974 Lausanne, 1984 Hamburg, 1989 Washington, 1994 Seoul, and 1999 Beijing and 2004 Bucharest)

 

38

Зүүн өмнөд Азийн найрамдал хамтын ажиллагааны гэрээ

 

Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

 

39

Зүүн өмнөд Азийн Найрамдал,  хамтын ажиллагааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах тухай гуравдугаар протокол

 

Third Protocol amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia

 

40

Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний байгууллагын дүрэм

 

Statute of the  International Renewable Energy Agency (IRENA)

 

41

Азид хамтран ажиллах, итгэлцлийг бэхжүүлэх бага хурлын нарийн бичгийн дарга нарын газар, түүний ажилтан, гишүүн улсуудын төлөөлөгчдийн эрх ямба, дархан эрхийн тухай конвенц

 

Convention on the Privileges and Immunities of the Secretariat, its Personnel, and Representatives of Members of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia was adopted at the Third CICA Summit

 

42

Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын дүрэм

 

Constitution of the international organization for migration

 

43

Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын үндсэн баримт бичгүүд

 

Governance documents of the International Development Law Organization

 

44

Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрмийн 9 дүгээр нэмэлт протокол

 

9th additional protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

 

45

ОУЭШ-ийн Ромын дүрмийн Түрэмгийллийн гэмт хэргийн тухай болон Дайны гэмт хэргийн тухай Кампалагийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

 Amendments on the crime of aggression to the ICC Rome Statutes

 

46

Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрмийн 10 дугаар нэмэлт протокол

 

 10th additional protocol to the Constitution of the Universal Postal Union

 

47

Олон улсын хувийн эрх зүйн Гаагийн бага хурлын дүрэм

 

 Statute of the Hague Conference on Private International Law

 

2. ЭРХ ЯМБА, ДАРХАН ЭРХ, ДИПЛОМАТ БА КОНСУЛЫН ХАРИЛЦАА

Privileges and Immunities, Diplomatic and Consular Relations

 

48

Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенц

 

Vienna Convention on Diplomatic Relations

 

49

Түгээмэл шинжтэй олон улсын байгууллагад улс гүрнээ төлөөлөх тухай Венийн конвенц

 

Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character

 

50

Консулын харилцааны тухай Венийн конвенц

 

Vienna Convention on Consular Relations

 

3. ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ

 

 

Law of Treaties

 

51

Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенц

 

Vienna Convention on the Law of Treaties

 

4. ХҮНИЙ ЭРХ

 

Human rights

 

52

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал

 

Universal Declaration of Human Right

 

53

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

 

International Covenant on Civil and Political Rights

 

54

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын нэмэлт протокол

 

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights

 

55

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын цаазаар авах ялыг халахад чиглэсэн нэмэлт II протокол

 

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty

 

56

Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт

 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

 

57

НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын Пактын нэмэлт протокол

 

Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

 

58

Боловсролын талаар алагчлахтай тэмцэх тухай конвенц

 

Convention Against Discrimination in Education

 

59

Арьс үндсээр алагчлах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц

 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

 

60

Спортод апартейд бодлого явуулахын эсрэг олон улсын конвенц

 

International Convention against Apartheid in Sports

 

61

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц

 

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 

62

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг НҮБ-ын конвенцийн нэмэлт протокол

 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

 

63

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц

 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

 

64

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцын нэмэлт протокол

 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

 

65

Хараагүй, харааны бэрхшээлтэй, эсхүл хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан хэвлэн нийтлэгдсэн бүтээлийг хүртээмжтэй болгох тухай Марракешийн гэрээ

 

Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled

 

66

Сайн дурын үндсэн дээр гэрлэх, гэрлэх насны доод хязгаар болон гэрлэлтийг бүртгэх тухай конвенц

 

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages

 

67

Эмэгтэйчүүдийг алагчлах  бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц

 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

 

68

Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendment on article 20 (1) of  the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

 

69

Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын нэмэлт протокол

 

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

 

70

Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийн тухай конвенц

 

Convention on the Political Rights of Women

 

71

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц

 

Convention on the Rights of the Child

 

72

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 43 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendment to article 43(2) of the Convention on the rights on the child

 

73

Хүүхдийг зэвсэгт мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод оруулах нэмэлт протокол

 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict

 

74

Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд  сурталчлахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцод оруулах нэмэлт протокол

 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography

 

75

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын нэмэлт Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай протокол

 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure

 

76

Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай конвенц

 

Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of Intercountry Adoption

 

77

Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 182 дугаар конвенц

 

Convention (No. 182) concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour

 

78

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 122 дугаар конвенц, (түүний 122 дугаар зөвлөмж)

 

Convention (No. 122) concerning employment policy

 

79

Аж үйлдвэрийн салбарт ажилд авах насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 59 дүгээр конвенц (хянаж өөрчилсөн)

 

Convention fixing the minimum age for admission of children to industrial employment (revised 1937)

 

80

Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 98 дугаар конвенц  

 

Convention (No. 98) concerning the application of the principles of the right to organise and to bargain collectively, as modified by the Final Articles Revision Convention, 1961

 

81

Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 87 дугаар конвенц

 

Convention (No. 87) concerning freedom of association and protection of the right to organise

 

82

Тэгш шан хөлс олгох тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 100 дугаар конвенц, (түүний 90 дүгээр зөвлөмж)

 

Convention (No. 100) concerning equal remuneration for men and women workers for work of equal value

 

83

Эхчүүдийг хамгаалах тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 103 дугаар конвенц (хянаж өөрчилсөн)

 

Convention (No. 103) concerning maternity protection (revised 1952)

 

84

Газар доор буюу уурхайд ажиллагсдын насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 123 дугаар конвенц

 

Convention (No. 123) concerning the minimum age for admission to employment underground in mines

 

85

Үйлдвэрийн газарт ажилчдын төлөөлөгчдийн эрхийг хамгаалах болон тэдэнд олгогдох бололцооны тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 135 дугаар конвенц, (түүний 143 дугаар зөвлөмж)

 

Convention (No. 135) concerning protection and facilities to be afforded to workers' representatives in the undertaking

 

86

Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хэрэгжилтийг дэмжих гурван талт зөвлөлдөөний тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 144 дүгээр конвенц, (түүний 152 дугаар зөвлөмж)

 

The Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144)                                                                                               

 

87

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 155 дугаар конвенц, (түүний 164 дүгээр зөвлөмж)

 

Convention 155, Occupational Health and Safety

 

88

Тахир дутуу хүмүүсийн мэргэжлийн нөхөн сэргээлт, хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 159 дүгээр конвенц, (түүний 168 дугаар зөвлөмж)

 

Convention 159, Vocational Rehabilitation and Employment of Disabled Persons

 

89

Хөдөлмөрийн насны доод хязгаарын тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 138 дугаар конвенц, (түүний 146 дугаар зөвлөмж)

 

Convention (No. 138) concerning minimum age for admission to employment

 

90

Ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлтээр алагчлахгүй байх тухай Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 111 дүгээр конвенц (түүний 111 дүгээр зөвлөмж)

 

Convention (No. 111) concerning discrimination in respect of employment and occupation.

 

91

Албадан хөдөлмөрийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 29 дүгээр конвенц

 

ILO convention Concerning Forced or Compulsory Labour 29

 

92

Албадан хөдөлмөрийн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 105 дугаар конвенц

 

ILO convention on abolition of forced labour 105

 

93

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 88 дугаар конвенц

 

Employment service convention (№88)

 

94

Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 181 дүгээр конвенц

 

Private employment agencies convention (№181)

 

95

Уурхай дахь аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 176 дугаар конвенц

 

Convention (No. 176) concerning safety and health in mines

 

5. ОЛОН УЛСЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЗЭВСЭГ ХУРААХ САЛБАР

 

 

International safety and weapon restrict

 

96

Цөмийн зэвсгийг агаар мандал, огторгуйн уудам, усан дор туршихыг цаазлан хориглох тухай гэрээ

 

Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water

 

97

Амьсгал боогдуулагч, хортой буюу тэдгээртэй ижил бусад хий болон бактериологийн хэрэгслийг дайнд хэрэглэхийг хориглох тухай Женевийн протокол

 

Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare

 

98

Цөмийн зэвсэг үл дэлгэрүүлэх тухай гэрээ

 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

 

99

Тэнгис, далайн ёроол, түүний хөрсөн дор цөмийн болон үй олноор хөнөөх бусад зэвсэг байрлуулахыг хориглох тухай Вашингтон, Лондон, Москвагийн гэрээ

 

Treaty on the Prohibition of the Emplacement of the Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof, London, Moscow, Washington

 

100

Бактериологийн (биологийн) болон токсины зэвсэг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөхийг хориглох, тэдгээрийг устгах тухай конвенц

 

Convention on prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (biological) and toxin weapons and on their destruction countries

 

101

Байгаль орчинд нөлөөлөх арга хэрэгслийг цэрэг дайны болон дайсагнах аливаа зорилгоор ашиглахыг хориглох тухай конвенц

 

Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques

 

102

Үлэмж хохирол учруулах буюу нэлд нь хөнөөх чанартайд тооцогдох тодорхой төрлийн ердийн зэвсэг хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай конвенц

 

Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (with Protocols I, II and III)

 

103

Илрүүлэх боломжгүй хэлтэрхийн тухай протокол (1 дүгээр протокол)

 

 Non-detectable fragments (Protocols I)

 

104

Мина, урхин мина болон бусад төхөөрөмж хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай протокол (2 дугаар протокол)

 

Prohibitions or Restrictions on use of mines, boody-traps and other devices (Protocols II)

 

105

Шатаах зэвсэгийг хэрэглэхийг хориглох буюу хязгаарлах тухай протокол (3 дугаар протокол)

 

Prohibitions or Restrictions on the use of incendiary weapon (Protocols III)

 

106

Онцгой гэмтэл учруулах буюу хоморголон хөнөөх чанартайд тооцогдож болох зарим ердийн зэвсэг хэрэгслийг хориглох буюу хязгаарлах тухай конвенцын Нүд сохлогч лазерын зэвсгийн тухай IV нэмэлт протокол

 

Additional Protocol to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects (Protocol IV, entitled Protocol on Blinding Laser Weapons)

 

107

Цөмийн материалыг биечлэн хамгаалах тухай Венийн конвенц

 

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material

 

108

Химийн зэвсгийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, нөөцлөх болон хэрэглэхийг хориглох, түүнийг устгах тухай конвенц

 

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction

 

109

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын Конвенц

 

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

 

110

Сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын тухай Венийн конвенц

 

Convention on psychotropic substances

 

111

Цөмийн ослын талаар шуурхай мэдээлэл өгөх тухай конвенц

 

Convention on Early Notification of a Nuclear Accident

 

112

Терроризмын зорилгоор бөмбөг хэрэглэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц

 

International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings

 

113

Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай ОУ-ын конвенц

 

International Convention for the Suppression of act of nuclear terrorism

 

114

Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай гэрээ

 

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

 

115

Мөнгөн усны тухай Минаматагийн конвенц

 

Minamata Convention on Mercury

 

6. ОЛОН УЛСЫН ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ЭРХ ЗҮЙ

 

International humanitarian right

 

116

Дайны талбарт байгаа зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтөний нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн (I) конвенц

 

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field

 

117

Тэнгисийн зэвсэгт хүчний шархтан, өвчтөн болон хөлөг онгоцны сүйрэлд өртөгдөгчдийн нөхцөл байдлыг сайжруулах тухай Женевийн (II) конвенц

 

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea

 

118

Дайнд олзлогдогчидтой харьцах тухай Женевийн (III) конвенц

 

Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War

 

119

Дайны үед энгийн иргэдийг хамгаалах тухай (IV) конвенц

 

Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War

 

120

Зэвсэгт мөргөлдөөний үед соёлын үнэт зүйлсийг хамгаалах тухай конвенц

 

Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

 

121

Олон улсын зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай 1949 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн Женевийн конвенцуудын нэмэлт протокол (I дүгээр протокол)

 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I),

 

122

Олон улсын бус шинж чанартай зэвсэгт мөргөлдөөнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай 1949 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн Женевийн конвенцуудын нэмэлт II протокол

 

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

 

7. ГЭМТ ХЭРГИЙН ЭСРЭГ ТЭМЦЭХ САЛБАР

 

Penal Matters

 

123

Боолчлол, боолын худалдаа болон боолчлолтой адилтгах ёс, заншлыг устгах тухай нэмэлт конвенц

 

Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery

 

124

Боолчлол, боолын худалдааг хориглох тухай Женевийн конвенц

 

Slavery Convention, signed at Geneva on 25 September 1926 and amended by the Protocol

 

125

Цэргийн гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацаа хэтэрсэнд үл тооцох тухай конвенц

 

Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 26 November 1968

 

126

Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдлийг хориглох тухай конвенц

 

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft

 

127

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай Монреалын конвенц

 

Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation

 

128

Олон улсын хамгаалалтад байдаг хүмүүс, түүний дотор дипломат төлөөлөгчдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх болон шийтгэх тухай конвенц

 

Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected  Persons including diplomatic agents

 

129

Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон бусад зарим үйлдлийн тухай  конвенц (Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бусад үйлдлийн тухай конвенц)

 

Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft

 

130

Соёлын болон байгалийн өвийг хамгаалах тухай конвенц

 

Convention for the Protection of Cultural and Natural Heritage

 

131

Мансууруулах эмийн тухай нэгдсэн конвенц

 

The convention on Narcotic Drugs

 

132

Мансууруулах бодисын тухай конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961

 

133

Мансууруулах бодисын тухай конвенцын 1972 оны нэмэлт протокол

 

Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1972

 

134

Соёлын үнэт зүйлсийн хууль бус экспорт, импорт, түүнчлэн өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг хориглох, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай конвенц

 

Convention on the Means of Prohibiting and preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property

 

135

Хүн барьцаанд авахын эсрэг тухай Нью-Йоркийн конвенц

 

International Convention against the taking of hostages

 

136

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай Монреал хотноо 1971 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр үйлдсэн конвенцын Олон улсын иргэний нисэхэд үйлчилдэг нисэх буудал дахь хүч хэрэглэсэн хууль бус үйлдлийг хориглох тухай нэмэлт протокол

 

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, Done at Montreal on 23 September 1971

 

137

Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэг тавих тухай конвенц

 

Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection

 

138

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын хууль бус эргэлтийн эсрэг НҮБ-ын конвенц

 

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

 

139

Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм

 

Rome Statute of the International Criminal Court

 

140

Терроризмыг санхүүжүүлэхийг хориглох тухай олон улсын конвенц

 

International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism

 

141

Далайн навигацийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай конвенц

 

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation

 

142

Эх газрын хормойд суурилуулах төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай протокол

 

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf

 

143

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц

 

UN Convention against corruption

 

144

Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенц

 

United Nations Convention Against Transnational

 

145

Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенцын нэмэлт протокол

 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

 

146

Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын конвенцын нэмэлт болох шилжин суурьшигчдыг газраар, далайгаар болон агаараар хууль бусаар оруулахын эсрэг протокол

 

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

 

147

Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын  конвенцын нэмэлт болох галт зэвсэг, түүний бүрдэл хэсэг, эд анги болон галт хэрэгслийг хууль бусаар тээвэрлэх, үйлдвэрлэхийн эсрэг протокол

 

Protocol against the Illicit Manufacturing and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

 

148

Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай Юнескогийн конвенц

 

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

 

149

Авлигын эсрэг олон улсын академийг олон улсын байгууллага болгон үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр

 

Agreement for the establishment of the International Anti-Corruption Academy as an international organization

 

150

Европын зөвлөлийн Ялтан шилжүүлэх тухай конвенц

 

Convention on the transfer of sentenced persons

 

151

Дайны гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хэрэглэх тухай конвенц

 

Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity

 

152

Төрлөөр устгах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тийм хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай конвенц

 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

 

153

Апартейдын гэмт хэргийг таслан зогсоох, тийм гэмт хэрэг үйлдэгсдийг шийтгэх тухай олон улсын конвенц

 

International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid

 

154

Хүчээр алга болохоос бүх хүнийг хамгаалах тухай олон улсын конвенц

 

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

 

155

 

Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад эдлүүлэх тухай Америкийн улсууд хоорондын конвенц

                                              

INTER-AMERICAN CONVENTION ON SERVING CRIMINAL SENTENCES ABROAD

 

 

156

Олон улсын эрүүгийн шүүхийн дархан эрх болон эрх ямбын хэлэлцээр

 

Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court

 

8. ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДАА, ХӨГЖИЛ

 

157

Далайд гарцгүй улсын дамжин өнгөрөх худалдааны тухай Нью-Йоркийн конвенц

 

Convention on Transit Trade of Land-locked States

 

158

Олон улсын бараа худалдахад хөөн хэлэлцэх хугацааны тухай конвенц

 

Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods

 

159

Ази-Номхон далайн орнуудад дээд боловсролын сургалт, эрдмийн зэрэг дипломыг хүлээн зөвшөөрөх тухай бүсийн конвенц

 

Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and Pacific

 

160

Техникийн болон мэргэжлийн боловсролын тухай конвенц

 

Convention on Technical and Vocational Education

 

161

Бараа худалдах-худалдан авах олон улсын гэрээний тухай Венийн конвенц

 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980)

 

162

Хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулах олон талт агентлагийг үүсгэн байгуулах конвенц

 

Convention establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

 

163

Олон талт худалдааны хэлэлцээний Уругвайн үе шатны үр дүнг тусгасан төгсгөлийн баримт бичиг

 

Final Act embodying the results of the Uruguay round of Multilateral Trade Negotiations

 

164

Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээр

 

Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization

 

165

Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр

 

General Аgreement on Tariffs and Trade

 

166

Эрчим хүчний хартийн гэрээ болон Эрчим хүчний үр ашиг, хүрээлэн буй орчны холбогдох асуудлын тухай протокол, Эрчим хүчний хартийн Гэрээний худалдаанд заалтуудын нэмэлт, өөрчлөлт

 

Energy Charter Treaty,  Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects

 

167

Олон улсын худалдааны мэдээлэл, хамтын ажиллагааны агентлагийг Засгийн газар хоорондын байгууллага болгон байгуулах тухай хэлэлцээр

 

Agreement establishing the Agency for International Trade Information and Co-operation as an Intergovernmental Organization

 

168

Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах хэлэлцээр

 

Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank

 

169

Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол /Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр/

 

Protocol amending the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization (Agreement on trade facilitation)

 

170

Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны институтийг үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр

 

Agreement Establishing the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute 

 

171

Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр болон дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протокол

 

Protocol of 2014 amending the Agreement on the Establishment of the International Investment Bank and the Statutes of the International Investment Bank

 

172

Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банк үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааны тухай 1963 оны хэлэлцээр  болон Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын банкны дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протокол

 

Protocol of 2014 amending the Agreement concerning the organization and the activities of International Bank for Economic Cooperation and the Statutes of the International Bank for Economic Cooperation

 

173

Дээд боловсролын эрдмийн зэргийг хүлээн зөвшөөрөх тухай Ази, Номхон далайн бүс нутгийн конвенц

 

Asia-Pacific Regional Convention on the Recognition of Qualifications in Higher Education 

 

174

Ази, Номхон далайн худалдааны хэлэлцээр

 

Asia-Pacific trade agreement

 

175

Дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн талаар зөвлөх төв байгуулах тухай хэлэлцээр
The Agreement establishing the Advisory Centre on WTO Law

 

9. ТЭЭВЭР, ХОЛБОО, ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

 

Transport, communication and custom cooperation

 

176

Гаалийн  хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах тухай Брюсселийн конвенц

 

The Brussels Convention establishing a customs cooperation council

 

177

Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн тухай Брюсселийн хэлэлцээр

 

Agreement of the Harmonized Commodity Description and Coding System, Brussels

 

178

Замын хөдөлгөөний тухай конвенц

 

Convention on Road Traffic

 

179

Замын дохио, тэмдгийн тухай конвенц

 

Convention on road signs and signals

 

180

Норматив баримт бичиг, эталон, хэмжих хэрэгсэл, стандартчилал хийх зорилгоор гадагш гаргах, оруулахад гаалийн хураамж, татвар төлөхөөс чөлөөлөх, түүнчлэн тусгай зөвшөөрөл авахгүй байх тухай хэлэлцээр

 

Agreement on the freeing of special permission and Customs tax for the export and import of normative documents, etalon, measuring equipments and standardization

 

181

ТИР Карнейг хэрэглэн барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай  конвенц

 

Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention)

 

182

Азийн авто замын сүлжээний тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

 

Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network

 

183

Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц

 

International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (Kyoto Convention)

 

184

Барааны хилийн хяналтын үйл ажиллагааг уялдуулах тухай олон улсын конвенц

 

International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods

 

185

Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нөхцөлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенц

 

International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods

 

186

Гаалийн тариф барааны ангилал нэршлийн тухай конвенцын нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

Convention on Nomenclature for the classification of goods in Customs tariffs and Protocol of Amendment thereto

 

187

Олон улс хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай конвенц

 

Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)

 

188

Транс Азийн төмөр замын сүлжээний тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

 

Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network

 

189

Бараа, тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулах тухай  Стамбулын конвенц

 

The Convention on Temporary Admission, Istanbul

 

190

Гаалийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

Protocol of Amendment to the international convention on the simplification and harmonization of customs procedures

 

191

“Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”

 

“Intergovernmental Agreement on Dry Ports”

 

192

Азийн хурдны авто замын дагуу олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

 

“Agreement on International Road Transport along the Asian Highway Network”

 

193

“Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын Yндсэн дүрэм, Конвенц”-д орсон нэмэлт, өөрчлөлт

 

Instruments amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union (Geneva, 1992) adopted by the Plenipotentiary Conference (Guadalajara, 2010)

 

194

Татварын асуудлаар захиргааны туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай конвенц

 

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters

 

195

 

 

Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенц

 

United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 

 

196

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ОУИНБ)-ын аяллын цахим баримт бичгийн Нийтийн түлхүүрийн мэдээллийн сан (НТМС)

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) REGARDING PARTICIPATION AND COST SHARING IN THE ELECTRONIC MACHINE READABLE TRAVEL DOCUMENTS ICAO PUBLIC KEY DIRECTORY (ICAO PKD)

 

10. ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ ЗҮЙ

 

Intellectual property rights

 

197

Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага байгуулах тухай конвенц

 

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

 

198

Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц

 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property

 

199

Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр

 

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks of 14 April 1891

 

200

Радио нэвтрүүлгийг энх тайвны зорилгод ашиглах тухай Женевийн конвенц

 

International Convention concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace

 

201

Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ

 

Patent Cooperation Treaty

 

202

Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг хамгаалах тухай Бернийн конвенц

 

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

 

203

Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр

 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

 

204

Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

Protocol amending the TRIPS agreement

 

205

Барааны тэмдгийн олон улсын бүртгэлийн тухай Мадридын хэлэлцээр, түүний протокол

 

Madrid protocol concerning the international registration of marks

 

206

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын ангилал тогтоох тухай Локарнийн хэлэлцээр

 

Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs (1968)

 

207

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээр

 

Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs

 

208

Патентын олон улсын ангиллын тухай Страсбургийн хэлэлцээр

 

Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification

 

209

Барааны тэмдгийг бүртгэх зорилгоор бараа, үйлчилгээний олон улсын ангилал тогтоох тухай Ниццийн хэлэлцээр

 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Mark

 

210

Олимпын бэлэг тэмдгийг хамгаалах тухай Найробын гэрээ

 

Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol

 

211

Зохиогчийн эрхийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ

 

WIPO Copyright Treaty

 

212

Тоглолт болон дуу авианы бичлэгийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагыг хамгаалах олон улсын конвенц

 

WIPO Performances and Phonograms Treaty

 

213

Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц

 

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

 

214

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай Гаагын хэлэлцээрийн 1999 оны Женевийн акт

 

Regulations Under the Geneva Act of Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (1999 Geneva Act)

 

215

Барааны тэмдгийн хуулийн тухай Сингапурын гэрээ

 

Singapore treaty on the law of the trademarks

 

216

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын бүртгэлийн тухай Гаагын хэлэлцээр

 

Hague agreement concerning the international registration of industrial designs

 

11. ДАЛАЙН ЭРХ ЗҮЙ

 

Maritime law

 

217

Далайд гарцгүй улсын далбаагаа мандуулах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх тухай тунхаглал

 

Declaration recognising the Right to a Flag of States having no Sea-coast

 

218

Их далайн тухай Женевийн конвенц

 

Convention on the High Seas

 

219

1982 оны Далайн эрх зүйн НҮБ-ын конвенцын 11 дүгээр хэсгийн заалтыг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр

 

Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982

 

220

Олон улсын далайн байгууллагын тухай конвенц, түүний нэмэлтүүд

 

 Amendments to the Convention on the International Maritime Organization

 

221

Далайн тээврийн тухай конвенц

 

Convention on Maritime Transport

 

222

Далайн эрх зүйн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенц, түүний хавсралт

 

United Nations Convention on the Law of the Sea

 

223

Далайчныг сургах стандарт, гэрчилгээ олгох болон ээлжийн ажиллагааны тухай олон улсын конвенц

 

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers

 

224

Далайд хөлөг онгоц мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх олон улсын журмын тухай конвенц

 

Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea

 

225

Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай конвенц

 

International Convention for the Safety of Life at Sea

 

226

Хөлөг онгоцны багтаамжийн хэмжлийн тухай конвенц

 

 International Convention on Tonnage Measurement of Ships

 

227

Хөлөг онгоцноос үүдэлтэй бохирдлоос сэргийлэх тухай олон улсын конвенц

 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

 

228

Газрын тосны бохирдлоос учирсан хохирлын талаар хүлээх иргэний хариуцлагын тухай 1969 оны олон улсын конвенц

 

International convention on civil liability for oil pollution damage, 1969

 

229

1969 оны Газрын тосны бохирдлоос учирсан хохирлын төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын тухай олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 1992 оны протокол

 

Protocol of 1992 to amend the international convention on civil liability for oil pollution damage, 1969 (CLC PEROT 1992)

 

230

Далайн олон улсын байгууллагын тухай конвенцод оруулах нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendment on the  International Maritime Organization convention (institutionalization of the Facilitation Committee)

 

231

Далайд хүний аюулгүй байдлыг хангах тухай 1974 оны олон улсын конвенцын 1988 оны протокол

 

Protocol of 1988 relating to the international convention for the safety of life at sea, 1974 (SOLAS PROT 1978)

 

232

Далайн нэхэмжлэлийн хариуцлагыг хязгаарлах тухай 1976 оны олон улсын конвенц

 

Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims

 

233

Далайн нэхэмжлэлийн хариуцлагыг хязгаарлах тухай 1976 оны олон улсын конвенц болон түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан 1996 оны протоколд нэгдэн орох тухай

 

Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims of 19 November 1976

 

234

Хөлөг онгоцны гадаргууг хамгаалах системд хортой бодис ашиглахыг хянах тухай 2001 оны олон улсын конвенцод нэгдэн орох тухай

 

International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships

 

235

Хөлөг онгоцны тэнцвэржүүлэгч ус болон үлдэгдэл тунадасны хяналт ба менежментийн тухай 2004 оны олон улсын конвенцод нэгдэн орох тухай

 

International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments

 

236

Далайн хиймэл дагуулын олон улсын байгууллагын 1976 оны конвенц

 

Convention on the International Maritime Satellite Organization

 

237

Далайн хиймэл дагуулын олон улсын байгууллагын 1976 оны конвенц болон түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан  1981 оны протоколд нэгдэн орох тухай

 

Protocol on the privileges and immunities of the international maritime satellite organization

 

238

Хөлөг онгоцны шатахууны савны тосны бохирдлоос  учирсан хохирлын төлөө хүлээх иргэний хариуцлагын тухай 2001 оны олон улсын конвенц

 

International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage

 

239

Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын конвенц

 

International Convention on Load Lines, 1966

 

240

Даацын тэмдэглэгээний тухай 1966 оны олон улсын протокол

 

Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966

 

241

Их далайд газрын тосны бохирдол үүссэн тохиолдолд хөндлөнгөөс оролцох тухай конвенц

 

International Convention Relating to Intervention on High Seas in Cases of oil pollution Casualities

 

242

Далайгаар зорчигч, тэдгээрийн ачаа тээшийг тээвэрлэх тухай конвенц

 

Athens Convention relating to the carriage of passengers and their luggage by sea

 

243

Аврах ажиллагааны тухай конвенц

 

The International Convention on Salvage, IMO 1989

 

244

Далайн хөдөлмөрийн тухай конвенц

 

Maritime Labour Convention

 

245

Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын “Далайн хөдөлмөрийн тухай” конвенцод 2014 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

 

 Amendments (2014) to the Maritime Labour Convention

 

12. ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭР

 

Civil aviation transport

 

246

Олон улсын агаарын тээврийн зарим дүрмийг нэгтгэх тухай Варшавын конвенц

 

Convention for the Unification of Certain Rules relating to International Carriage by Air

 

247

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенц

 

Convention on International Civil Aviation

 

248

Олон улсын иргэний агаарын тээврийн тухай конвенцын дөрвөн хэл дээрх бичвэрийг ижил хүчинтэй байх протокол

 

Protocol on the Authentic Four-language Text of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944)

 

249

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцод нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 83 bis]

 

250

Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 3 bis]

 

251

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцын 50 дугаар зүйлийн а/ хэсгийг өөрчлөх протокол

 

Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 50(a)]

 

252

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцын 56 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол

 

Protocol relating to an amendment to article 56 of the Convention on International Civil Aviation

 

253

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцод нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 1977 оны протoкол

 

Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation

 

254

Варшавын гэрээний нэмэлт протокол

 

Warsaw Convention as Amended by the Hague Protocol

 

255

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцын нэмэлт, өөрчлөлтөд хамаарах Монтреалийн протокол/Гурван хэл дээрх хүчин төгөлдөр эх бичвэрийн протокол

 

Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 83 bis]

 

256

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенц

 

Convention on International Interests in Mobile Equipment

 

257

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн олон улсын баталгаат эрхийн тухай конвенцын Агаарын хөлгийн тоног төхөөрөмжид тусгайлан хамаарах протокол

 

Convention on International Interests in Mobile Equipment protocol Thereto on Matters Specific to Aircraft Equipment

 

258

Агаарын харилцааны дамжин өнгөрөх олон улсын хэлэлцээр

 

International Air service Transit Agreement

 

259

Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээр                

 

Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation

 

260

Олон улсын агаарын тээврийг либералчлах тухай олон талт хэлэлцээрийн “зөвхөн агаараар ачаа тээвэрлэхэд хэрэглэх” тухай нэмэлт, өөрчлөлт

 

Protocol to the Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation

 

261

Олон улсын агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг нэг мөр болгох тухай конвенц

 

Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air

 

262

Дэлхийн худалдааны байгууллагын “Иргэний агаарын хөлгийн худалдааны хэлэлцээр”

 

WTO Agreement on Trade in Civil Aircraft

 

13. САНСРЫН ЭРХ ЗҮЙ

 

Outer Space

 

263

Сансрын огторгуй, түүнчлэн сар болон бусад тэнгэрийн эрхсийг шинжлэн ашиглах талаар улс гүрний явуулах  үйл ажиллагааны зарчмын тухай гэрээ

 

Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies

 

264

Сансрын нисэгчдийг аврах, мөн нисэгчдийг эгүүлэн өгөх, сансрын огторгуйд хөөргөсөн биет юмыг эгүүлэн өгөх тухай хэлэлцээр

 

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Space

 

265

Сансрын объектод хохирол учруулахад үүсэх хариуцлагын тухай Олон улсын конвенц

 

Convention on the International Liability for Damage Caused by Space Objects

 

266

Сансрын огторгуйд хөөргөсөн биет зүйлийн бүртгэх тухай конвенц

 

Convention on registration of objects launched into outer space

 

267

Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO)-ын конвенц

 

Convention of the Asia-Pacific space cooperation organization

 

14. ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ САЛБАР

 

Environment

 

268

Биологийн олон янз байдлын тухай конвенц

 

Convention on biological diversity

 

269

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь конвенц

 

United Nations Framework Convention on Climate Change

 

270

Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенц

 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals

 

271

Зэрлэг амьтдын ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц

 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

 

272

Озоны үе давхаргыг хамгаалах тухай Венийн конвенц

 

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer

 

273

Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протокол

 

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

 

274

Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протоколын Лондонгийн нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (London)

 

275

Озоны үе давхаргад сөрөг нөлөө үзүүлэх бодисын тухай Монреалийн протоколын Копенгагены  нэмэлт, өөрчлөлт

 

Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Copenhagen)

 

276

Ган цөлжилтөд ноцтой нэрвэгдэж буй орнуудын болон ялангуяа Африкийн цөлжилттэй тэмцэх тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын конвенц

 

United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa

 

277

Олон улсын ач холбогдол бүхий ус намгархаг, ялангуяа усны шувуу олноор амьдардаг орчны тухай Рамсарийн конвенц

 

Ramsar Convention on Wetlands of International Importance especially as waterfowl habitat

 

278

Аюултай хог хаягдлыг хил дамжуулан тээвэрлэх, зайлуулахад хяналт тавих тухай Базелийн конвенц

 

The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal

 

279

Аюултай зарим химийн бодис болон пестицидийг олон улсын хэмжээнд худалдаалахад хэрэглэх урьдчилаг мэдээлж зөвшилцөх журмын тухай Роттердамын конвенц

 

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade

 

280

Байгалийн гамшгийг даван туулах, учирсан хохирлыг нөхөн барагдуулахад цахилгаан холбооны эх үүсвэрээр хангах тухай Засгийн газар хоорондын конвенц

 

Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and  Relief Operations

 

281

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцын Киотогийн протокол

 

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change

 

282

Халим агнуурыг зохицуулах тухай олон улсын конвенц

 

International Convention on the Regulation of Whaling

 

283

Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцын биоаюлгүй байдлын тухай Картагены протокол

 

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity

 

284

Озоны үе  давхаргыг задалдаг бодисын тухай конвенцод Монреалын протоколын 9 дүгээр хуралдаанаас оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

 

Additional of 9th conference of Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer ( Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)

 

285

Бээжингийн нэмэлт, өөрчлөлт(1999) Монреалын протоколын талуудын 11 дүгээр хурлаар баталсан Монреалын протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

 

The Beijing amendment (1999) to the Montreal Protocol agreed by the Eleventh Meeting of the Parties

 

286

Удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенц

 

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

 

287

Ургамал хамгааллын тухай Ромын конвенц

 

International Plant Protection convention

 

288

Антарктикийн тухай гэрээ

 

The Antarctic Treaty

 

289

“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь Конвенцын Парисын хэлэлцээр”

 

“Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change”.

 

290

“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь Конвенцын 1997 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн Киотогийн протоколд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт

 

Doha Amendment to the Kyoto Protocol of  December 11,  1997   to the United Nations Framework Convention on Climate Change

 

291

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээ

 

Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)

 

292

 Азийн ойн хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулах тухай хэлэлцээр     

 

Agreement on the Establishment of the Asian forest cooperation organization

 

15. МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

 

Dispute settlement

 

293

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны харилцаанаас үүссэн иргэний эрх зүйн маргааныг арбитраар шийдвэрлүүлэх тухай конвенц

 

Convention on the settlement by Arbitration of civil law disputes resulting from relations of Economic and Scientific-technical cooperation

 

294

Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай конвенц

 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

 

295

Улс болон гадаад улсын иргэний хооронд хөрөнгө оруулалтын маргааныг шийдвэрлэх тухай Вашингтоны конвенц

 

Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States, Washington

 

296

Иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай конвенц

 

Convention on civil procedure

 

297

Олон улсын маргааныг энхийн замаар шийдвэрлэх тухай 1907 оны конвенц

 

1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes

 

16. БУСАД

 

Other

 

298

Гадаадын албан ёсны баримт бичгийг баталгаажуулах шаардлагыг халах тухай конвенц

 

The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents, the Apostille convention

 

299

Спортод сэргээш хэрэглэхийн эсрэг Копенгагены тунхаглал

 

Copenhagen declaration on Anti-Doping in sport

 

300

Спортод сэргээш хэрэглэхийн эсрэг олон улсын конвенц

 

International Convention against doping in sport

 

301

Тамхины хяналтын суурь конвенц

 

Framework convention on tobacco control

 

302

Тамхин бүтээгдэхүүний хууль бус худалдааг устгах тухай протокол

 

Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products

 

303

Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын “Далайн хөдөлмөрийн тухай” 2006 оны конвенцын нэмэлт, өөрчлөлт

 

 Amendments (2014) to the Maritime Labour Convention

 

304

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын “Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” 167 дугаар конвенц                   

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167)