Хураамж

2022-10-19


№        Үйлчилгээний төрөл                                                                        Үйлчилгээний хураамж

1.          Иргэний бүртгэл
          
16 насны иргэний үнэмлэх                                                                                          22 КАД
           
( Биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийн бүртгэл + иргэний үнэмлэх )       
           25, 45 насны иргэний үнэмлэхний сунгалт                                                              15 КАД
2.          Энгийн гадаад паспортын захиалга                                                                        65 КАД
3.          Буцах үнэмлэх олгох                                                                                                  20 КАД
4.          Төрсний бүртгэл хийх, гэрчилгээ олгох                                                                 15 КАД
5.          Гэрлэлт бүртгэх, гэрчилгээ олгох                                                                           15 КАД
6.          Нас барсныг бүртгэх, гэрчилгээ олгох                                                                   15 КАД
7.          Тодорхойлолт                                                                                                             10 КАД
8.          Баримт бичгийн хуулбар гэрчлэх                                                                             10 КАД
9.          Орчуулга баталгаажуулах                                                                                        10 КАД
10.        Итгэмжлэл олгох                                                                                                       15 КАД

Консулын үйлчилгээний хураамжийг ЭСЯ-ны данс руу consul.mongolia@rogers.com хаягаар INTERAC e-Transfer хийнэ. Message хэсэг дээр өөрийн овог, нэр, гар утас, ямар үйлчилгээний төлбөр төлж байгаагаа бичнэ.