Тодорхойлолт авах

2022-10-19


ЭСЯ Канад Улсад түр болон байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэдийн хүсэлтийн дагуу тодорхойлт хийж өгч болно.

1. ЭСЯ-аар тодорхойлт хийлгэхдээ зохих шаардлагатай бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө,

2. Үйлчилгээний хураамж 10 КАД 

Консулын үйлчилгээний хураамжийг ЭСЯ-ны данс руу [email protected] хаягаар INTERAC e-Transfer хийнэ. Message хэсэг дээр өөрийн овог, нэр, гар утас, ямар үйлчилгээний төлбөр төлж байгаагаа бичнэ.