images

Welcome to Mongolia! 2023 - The Year to Visit Mongolia 🇲🇳

Үйл явдлын мэдээ

2023-02-07

42

Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2025 оныг “Монголд зочлох жил” болгон зарлаж, Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хороог баталсан.

Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд төр болон хувийн хэвшил, аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээний салбарын мэргэжлийн байгууллагууд харилцан санал солилцож, 2023 онд Монгол Улсад зохион байгуулах олон улсын чанартай арга хэмжээний хуанлийг боловсруулсан байна.

The Government of Mongolia announced 2023-2025 as the "Year of Visiting Mongolia" and approved the National Tourism Development Committee.

As part of the working group, the government and private sector, tourism, and hospitality industry professional organizations exchanged opinions and developed a calendar of international events held in Mongolia in 2023.